การบริการเสริมฟรี

หากพบปัญหาทางเทคนิคในระบบหรือเว็บไซต์ หลังจากที่คุณใช้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น geek

ตัวอย่างของปัญหาทางเทคนิคที่ได้รับการบริการซ่อม:

 • เซิร์ฟเวอร์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายกับองค์กรของเราได้
 • เซิร์ฟเวอร์ของคุณไม่สามารถดำเนินงานได้เนื่องจากฮาร์ดแวร์มีปัญหา
 • กระบวนการติดตั้งบริการโฮสติ้งที่ผิดพลาดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
 • การขอเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีของผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานได้
หากคุณต้องติดต่อพนักงานเกี่ยวกับระบบโปรแกรมเฉพาะ โปรแกรมหรือการแก้ไขปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อกับทีมของเราได้.

Technologies We Use

 • wordpress

 • joomla

 • drupal

 • prestashop

 • magento

 • mysql

 • opencart

 • abantecart

 • moodle

 • whmcs