คลาวด์เว็บโฮสติ้งคืออะไร

Written by Thai E Solutions on . Posted in Hosting-th

เมื่อทรัพยากรสำหรับเว็บไซต์เริ่มที่จะลดลงในพื้นที่ที่ใช้โฮสติ้งร่วมกัน, จึงต้องการโฮสติ้งตัวเลือกอื่น คลาวด์เว็บโฮสติ้งเป็นตัวเลือกที่เหมาะในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะแหล่งข้อมูลคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ สามารถนำมาใช้เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างไม่ขัดข้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปใน โฮสติ้งเฉพาะ (dedicate hosting) เพราะมันเป็นประเภทของความต้องการในการใช้งาน จำเป็นต้องชำระเงินสำหรับการใช้งานจริงเท่านั้น คลาวด์โฮสติ้ง ( cloud hosting ) ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรที่มีความต้องการทางธุรกิจมีความผันผวนในช่วงเวลา ในประเทศไทยไม่ได้ให้กับ บริษัท หลายแห่งที่มีคลาวด์โฮสติ้ง (Cloud hosting)

คลาวด์โฮสติ้ง ( Cloud Hosting ) ทำงานอย่างไร

ในบริการคลาวด์โฮสติ้งทั้งหมดจะถูกนำเสนอในกลุ่มอิสระของเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นแต่ละบริการมีแตกต่างกันเช่นการจัดเก็บข้อมูลแบนด์วิดธ์, บัญชีอีเมล, แผงควบคุม Control panel, FTP, DNS, สถิติและการสำรองข้อมูล ในรูปแบบคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในคลัสเตอร์เดียวให้บริการเฉพาะบริการที่กำหนดสำหรับมันเท่านั้น ดังนั้นจะไม่มีการชะลอตัวของประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่จะไม่ได้ใช้ในเวลาเดียวกัน และการใช้งานจะถูกจำกัดตามความต้องการของเว็บไซต์

ข้อดีของการใช้คลาวด์โฮสติ้ง ( Cloud Hosting )

หากเว็บไซต์เป็นที่นิยม, การเข้าชมไปยังเว็บไซต์ก็จะเพิ่มขึ้นและเพื่อธรรมชาติมันแรงกดดันบนโฮสต์ถ้ามันเป็นที่ใช้ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่พื้นที่เฉพาะ (dedicated hosting)มีราคาแพงและต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิค ตัวเลือกที่ราคาถูกอย่างคลาวด์โฮสตอ้ง (Cloud hosting ) ในบริการคลาวด์โฮสติ้ง ไม่มีการเสื่อมของการบริการที่ไม่แม้ว่าเว็บไซต์จะไม่ว่างบางเวลา เมื่อไม่ต้องการทรัพยากรณ์เพิ่ม เช่นเดียวกันกับเว็บไซต์อื่น ๆ ในคลาวด์ผู้ใช้จำเป็นต้องชำระเงินเท่านั้นสำหรับการใช้งานจริง
เมื่อทรัพยากรเช่นพื้นที่ดิสก์หรือแบนด์วิดท์ที่มีความจำเป็น ที่มักจะขอความช่วยเหลือจากการให้บริการลูกค้าและพนักงานให้ความช่วยเหลือ อาจมีความจำเป็นในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน
ในคลาวด์โฮสติ้งไม่มีความยุ่งยากเพราะทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นในเทคโนโลยีคลอวด์โฮสติ้ง
ผู้ใช้ของเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพการทำงานช้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่ง มีความยืดหยุ่นที่ดีในการเลือกระบบปฏิบัติการให้ผู้ใช้สามารถเลือก Linux หรือ Windows
โดยปกติเมื่อมีการจัดสรรทรัพยากรเกินในสภาพแวดล้อมที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เว็บไซต์จะได้รับการระงับเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขกับบริษัทโฮสติ้ง ไม่มีความเป็นไปได้ดังกล่าวในคลาวด์โฮสติ้งเพราะทรัพยากรที่สามารถอัพเกรดได้ตลอดเวลา คลาวด์โฮสติ้งส่วนใหญ่จะใช้โดยองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พื้นที่ดิสก์เพิ่มเติมและแบนด์วิดท์อย่างต่อเนื่อง

Technologies We Use

  • wordpress

  • joomla

  • drupal

  • prestashop

  • magento

  • mysql

  • opencart

  • abantecart

  • moodle

  • whmcs